Το SEO (search engine optimization) ή προώθηση ιστοσελίδας επιτυχάνεται με φιλικές προς τις μηχανές αναζήτησης μεθόδους που δεν φέρνουν καμία ζημία και ποινές όπως άλλες τακτικές που χρησιμοποιούνται για τη γρήγορη άνοδο θέσεων στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο υλοποίησης της διαδικασίας SEO (search engine optimization) είναι η πόσο καλό είναι το περιεχόμενο του website, η αναβάθμιση και ο ανταγωνισμός που αντιμετωπίζει στην εκάστοτε τοπική αγορά.

TOP